Telefony

602 880 553
535 543 922

Adres

Wieliczka ul. Pułaskiego 24 B

Dom Opieki Nestor wita!

Zapraszamy osoby, które wymagają całodobowej, okresowej , dziennej lub stałej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, pragną w spokoju i ciszy, wśród życzliwych i gotowych do pomocy ludzi, spędzać miło czas ciesząc się jesienią życia.

Ośrodek znajduje się w Wieliczce, około 1 km od centrum, na dużej działce otoczonej zielenią, gdzie panuje spokój i cisza. Obiekt został wybudowany na przełomie 2013/2014 roku, pozbawiony jest barier architektonicznych i w pełni dostosowany do wymogów związanych z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Lokalizacja ośrodka w Wieliczce stwarza możliwość korzystania z unikalnego klimatu Kopalni Soli oraz tężni solankowych w celu profilaktyki i leczenia schorzeń dróg oddechowych.

Pensjonariusze ośrodka będą mogli w celach zdrowotnych korzystać ze zjazdów do Kopalni Soli i uczestniczyć w zajęciach na pływalni w Solnym Mieście. Ośrodek Nestor to placówka pielęgnacyjno-opiekuńcza dysponująca 29 miejscami dla osób wymagających całodobowej opieki. Ośrodek zapewnia zaplecze rehabilitacyjne dla swoich mieszkańców.

System opieki naszego Domu jest ukierunkowany na poczucie bezpieczeństwa, atmosferę wzajemnego zaufania i troskę o mieszkańców.

Nasza placówka realizuje grant „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Opieki Nestor w Wieliczce”, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Opieki Nestor w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 56 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020.

W wyniku realizacji grantu dojdzie do:

Doposażenia stanowisk pracy personelu placówki oraz ich mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19, które zwiększą bezpieczeństwo pracy całego personelu Domu Opieki Nestor i bezpieczeństwo pobytu mieszkańców Domu oraz zapewnią odpowiednią dezynfekcję w czasie epidemii i zagrożenia epidemiologicznego.

Doposażenia placówki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami w tym w sprzęt medyczny, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników przy wykonywaniu codziennych czynności opiekuńczo-medycznych w warunkach COVID-19.

Efektem końcowym Grantu będzie stworzenie w Domu Opieki Nestor w Wieliczce dla jego mieszkańców i pracowników bezpiecznych warunków zamieszkiwania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 

SZYBKI KONTAKT

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

© 2014 - NESTOR